www.demorgen.be

Dimitri Verhulst #racist demorgen.be

Because God has his favorites and his chosen ones need to have their privileges the Palestinians were driven out of their habitat in favor of God's loved ones. Mozes wrote it, the chosen people belonged there and nowhere else, thus it counted as an argument. For my money the UN might as well have abolished heliocentrism.

Original Dutch:

Omdat God zo Zijn lievelingen heeft en Zijn uitverkorenen hun privileges horen te hebben, werden in 1948 de Palestijnen uit hun woonplaatsen verdreven ten gunste van Gods dotjes. Mozes had het opgeschreven, het uitverkoren volk hoorde daar en nergens anders, dus dat telde wel even als argument. De Verenigde Naties kunnen net zo goed het heliocentrisme afschaffen.