Al-3_x #crackpot #elitist #sexist wykop.pl

[ Note: Translated from Polish original via DeepL ]

@BigKahunaDick has made the greatest discovery of modern history. His thoughts on #dickpill are the most revolutionary since the rise of Christianity. People have wondered for centuries what makes outstanding people. Some have talked about the will to power. Others about high intellect, and still others about indomitable will. However, all these things are secondary to having a great member. Some might think that it is only about women. This is not true. A big penis is a guarantee of success in life and healthy relationships. People with small penises are usually insecure, submissive and mentally weak. Having a micro penis not only affects your mental condition, but also your character. Every great leader, scientist, artist or philosopher had at least 30 cm in his trousers. If you don't have at least a 24 centimetre penis you will be a loser in every field for the rest of your life. It's over for losers. If someone thinks I'm talking out of turn, they probably have a small one and have complexes themselves.

#filozofia #blackpill #dickpill #redpill #takaprawda #przegryw #incel

[ Original in Polish: ]

spoiler@BigKahunaDick dokonał największego odkrycia historii nowożytnej. Jego przemyślenia na temat #dickpill są najbardziej rewolucyjnymi od czasów powstania chrześcijaństwa. Ludzie od wieków się zastanawiali co czyni ludźmi wybitnymi. Niektórzy gadali coś o woli mocy. Inni o wysokim intelekcie, a jeszcze inni o niezłomnej woli. Wszystkie te rzeczy są jednak wtórne wobec posiadania wielkiego członka. Niektórzy mogliby myśleć, że chodzi wyłącznie o kobiety, ale to nie prawda. Wielki penis to gwarant sukcesów życiowych i zdrowych relacji z ludźmi. Ludzie z małymi penisami są zwykle mało pewni siebie, ulegli i mentalnie słabi. Posiadanie mikrusa nie tylko wpływa na twoją kondycję psychiczną, ale i charakter. Każdy wielki przywódca, naukowiec, artysta czy filozof miał przynajmniej 30 cm w spodniach. Dlatego jak nie masz przynajmniej 24 centymetrowego członka to będziesz przegrany w każdej dziedzinie do końca życia. It's over dla przegrywa. Jak ktoś natomiast uważa, że gadam od rzeczy to pewnie sam ma małego i ma kompleksy.

4 comments

Confused?

So were we! You can find all of this, and more, on Fundies Say the Darndest Things!

To post a comment, you'll need to Sign in or Register. Making an account also allows you to claim credit for submitting quotes, and to vote on quotes and comments. You don't even need to give us your email address.